versbokraim.hupont.hu

Versek és karcolatok, két három perces novellák, sajátos látás módban. Köszöntöm az idelátogató verseket szerető és az irodalmat kedvelő olvasókat.

Varga Pityu Versei

 

BICIKLIS LÁNYOK

Mezei virágból
csokrot kötöttem,
a biciklid mellett
futva szedtem.

Bele is helyeztem
első kosaradba,
látom máris pát intesz
lobogó kendővel nyakadba.

Ne tekerj oly gyorsan
így útól sem érlek,
be sem mutatkoztam
ezért írtam most néked.

A Költészet napján-2015.04.11. Barcs.
írta:Varga István.

 

a NEVEM

V elem történt
A kkor tájban,
R ímet fogtam,
G yalult fában,
A kkor én még,
I fjú voltam,
S zíjács között,
T ébláboltam.
V ágyak égtek,
Á lmok téptek,
N apok évek-velem léptek.

Barcs. 2002.01.17.

VÁLASZTÁS 2018

 

A DUNA JEGÉN

 

Akkor valaha rég,

a Dunán beállt a jég,

választásra készült a nép,

megtelt a vár alatti rét.

 

Vérmező nem volt elég,

sokan lepték a Duna jegét,

ezerek torkából, hangzott kiáltás,

királyunk - Hunyadi Mátyás.

 

Uralkodása alatt virágzott az ország,

de a főurak nem mind azt akarták,

sokukban a harag tombolt,

ám a fekete sereg erős volt.

 

Szép korszaka volt ez országunknak,

igaz becsülete volt az igazságnak,

nagy híre ment kultúrájának,

ellenállt erőszaknak a hódítóknak.

 

Újra választ, de már nem királyt,

ám azért becsben tartjuk a koronát,

ezer éve lakjuk, kárpátok koszorúját,

Isten óvja e népet, szeretet hazáját.

 

Írta-Varga István-Barcs-2018. 03. 15.

 

 

A SZÉL ELFÚJJA

 

Szél fújja a régi leveleket,

mit a múlt kor, még hagyott,

de a szelet a Napszél fújja,

hát merjünk álmodni, nagyot.

 

Jön a tavasz, kibontakozás,

rügyekből lám új levél fakad,

öreg fában megindul az élet,

de a hűség a jótól, nem szakad.

 

Szekfű is elhervad majd egyszer,

a vágott virágnak, rövid a sorsa,

míg a szőlőből, ha a must kiforr,

ő lesz mindennek, a sava borsa.

 

Válassz Magyar, de ne a rosszra,

döntésed megfontolt bölcs legyen,

ki koronát ajánlott Szűz Máriának,

hát Ő ki őrködik most a nemzeten.

 

Nem kell nekünk, Hold a Csillagok,

csak a Nap, mely mindig ránk ragyog,

meg a Turulmadár, mely vissza szállt,

erdő, hegy, búzamező, ránk mosolyog.

 

Magyar nemzetemnek, ez ősi földje,

bármit mondanak, hitványak hazugok,

valós történelmünket át akarták írni,

rácáfoltak erre, a valós dokumentumok.

 

Nemzetem, légy egyszer magadra büszke,

érezzed nagynak végre már magadat,

hisz annyi sok győzelem, majd irtás után,

büszkén emeld fel, küzdő dolgos karodat.

 

A közös ima hatalmas, mindenkit érint,

hát mormolja, vagy mondja hite szerint,

hisz ez a föld, gyermekeink unokáink kincse,

mert itt nyugszanak, szeretett elődeink.

 

Írta-Varga István-Barcs-2018. 03. 16.

 

HIT REMÉNY SZERETET

 

Te és Én, akkor ott találkozott,

szemeinkben egy új jövő felizzott,

nyújtottad máris, kislányos kezedet,

rebegted alig halhatóan nevedet.

 

Valamit mondtam Én is Neked,

elvarázsoltál, kinyílt egy új világ,

ekkor belém költözött egy új szó,

a Hit, majd nyílt millió szép virág.

 

Remény hamarosan, hozzá társult,

mikor hozzám bújtál, tudatom tisztult,

éreztem ekkor, étvágyad nem csitult,

zengett az ég, vihar egyre csak vadult.

 

Hófehér ruhádban, belém karoltál,

végtelenbe tündöklő, templomi oltár,

kimondtuk az eskü szót, a biblia fölött,

A magyarokért országért, mindenek előtt.

 

Hit, Remény, Szeretet-e társult szavak,

parlamentben oly sokszor hangzottak,

ez a mi Hazánk, örök reményeink Földje,

itt hullott hős elődeink, oly drága vére.

 

Országházában ott a kék Duna parton,

sokszor vélt, vagy valós kormányokon,

döntöttek rosszul, netán jól sorsunkról,

ne feledkezzenek meg, a Szeretet szóról.

 

Újra választ most, szeretet országunk,

döntheti el négy évig, milyen lesz utunk,

befogadtunk sok nációt, idegen népeket,

nem azért, hogy tönkre tegyék értékeinket.

 

Hit, Remény, Szeretet, éltesse népünket,

kiket választunk, tartsák híven esküjüket,

három nagy folyónk, Duna, Tisza, Dráva,

hát úgy mi is, kezeinket fogjuk egymásba.

 

Így majd a bőség asztalánál, foglalunk helyet,

koccintásra emelkednek, a megfáradt kezek,

boldogabb jövőt biztosítva, így gyermekeinknek,

hát a Jóisten éltessen, továbbra is bennünket.

 

Írta-Varga István-Barcs. 2018. 03. 10.

EGY FÉSZEK LAKÓI VAGYUNK

 

Fázok, nagyon hideg van megint,

egy hatalmas tüzet kellene rakni,

mely köré férne minden Magyar,

hogy tudnánk jól, össze melegedni.

 

Megfognánk egymás kezét szorosan,

cigány, zsidó, a vallás mit számítana,

csak nyelvünk egy legyen, hogy értsük,

hogy a másik, is néha sok jót mondana.

 

Óriási tűz kellene, mint kovácskohóba,

hogy mint a vasak, egymásba forrnánk,

mit számítana, ha másakat gondolnánk,

hisz sok színes virág is, milyen üde pompa.

 

Minden nyíló virágra, méhek rajzanak,

több kevesebb nektár, mindeniken akad,

ha majd a mézet, lépekből mind kinyered,

halmazából nem tudod, mely virágból ered.

 

Egy fészek lakói vagyunk, mind ahányan,

nyelvünk egy, legyünk bárhol a világban,

Magyarságomra én mindig büszke vagyok,

őseimet nem tagadom, emlékükkel halok.

 

Rakjuk csak a tüzet, sose apadjon lángja,

világítsa be országunkat, mint ezernyi fáklya,

fejekben is legyen, gyúljon hát világosság,

fogadjunk el végre, hogy van vallás szabadság.

 

Mert a pártoskodás mezején, ott veszünk,

ha mindig egymást marjuk, s nem szeretünk,

mért van az hogy minket, össze ugrasztanak,

egyszer már vessünk véget, ártó szándékuknak.

 

Mint minden tűznek, a miénknek is van füstje,

de másoknak a füstje, ne a mi szemünket csípje,

elég mi a tüzünkből marad, a salak meg a füst,

de nekünk maradjon meg, mit tartalmaz a teli üst.

 

Ott a teli bogrács mellett, ahol a nagy tűz lobog,

egymásra talál minden Magyar, majd lehetne boldog,

legyen az a mostani, határainkon kívül vagy belül,

hisz őseink, hagytak nekünk sok jó példát emlékül.

 

Hegyeink három nagy folyónk, s az elterülő rónánk,

vízkészletünk boraink kiváló, s az aranyló búzakalász,

legelésző birkanyájak, vagy a szürke marha csordák,

ott vizeink partján a halász, vagy a vadra váró vadász.

 

Írta-Varga István-Barcs-2018.03.22.

 

HOL VAN

Hol van mikor szerelemről
muzsikált a szívem,
de a vágyak izzó tüze
még itt lüktet bennem.

Simogattam szép karodat
csókolgattam ajkaidat,
szempilláink összeértek
jó volt fogni kis kezedet.

Beszédednek búgó hangja
hullámzott a tudatomba,
szemeid szelíd tengerébe
belevesznék mindörökre.

De az idő telik-múlik
a vágy bennem csillapodik,
erőm lassan lehanyatlik
sok szépet csak e-szavak őrzik.

Barcs. 2015.04.18.

HOLD FÉNYÉVEL....

Szeretném érezni
tested illatát,
szemeid fényét
ajkaid mosolyát.

Csodálod majd az éjszakát
mely neked nem lesz sötét,
mert szerelmed égő tüze
világította a féltekét.

Így üzenek most néked
hold fényével csillagokkal,
melyek vidámmá teszik az életem
a Te drága mosolyoddal.

A szerelemről írtak sokan
szebbnél - szebb sorokat,
kifejezni azt már tudom
szemed mily lágyan simogat.

Barcs. 2015.04.17. Varga István.

ÁLMODTAM MEGINT

 

Álmodtam megint, hullámzó búzamezőket,

színes vadvirágokkal terített, tarka réteket,

veled álmodtam, hogy újra fogod kezemet,

mosolyoddal törlöd, kibuggyant könnyemet.

 

Lelkemet öröm, és boldogság tölti ilyenkor el,

mikor olyan sok év után, még nem feledtél el,

majd reszketve várom, éjszakának álom leplét,

ahogy éji pillangó keresi, lámpásnak fényét.

 

Gyere járjuk így együtt, ezt a sötétes éjszakát,

csodáljuk meg minden, rejtett csodaszép titkát,

egy-egy fényétől fosztott, csillagnak hullását,

avagy fordítsuk vissza, Göncölszekér rúdját.

 

No nézd milyen, sarló formája van a Holdnak,

kajánul nevet ránk, ahogy lábaink botladoznak,

hát a Tejúton is, millió csillagrög szanaszét hever,

melyet a kaparászó Fiastyúk, néha lábával lever.

 

Lépjünk ki kedvesem, ott távol az út Földre ér,

álmodozó lelkünk talán, így hozzánk vissza tér,

sétáljunk itt a fák között, hol esti szellő suttogó,

olyan mint hegedű húrt érint a gyantázott vonó.

 

Ó mily sok csodálni való van még itt a Földön,

Dráva völgy dombjai lankái, a tavaszi fényözön,

Rigóc erdőinek tölgyei között, oly jólesik a séta,

mindig jó így szeretni, betelni nem lehet vele soha.

 

Séta közben éreztem kezembe, kezed szorítását,

boldogság átölelt, nem érzékeltem időnek múlását,

lépteinket hátrahagyva, így botorkáltunk szótlanul,

majd egy óvatlan pillanatban, ajkad ajkamhoz simul.

 

Mily tűz rohant testemen, szilaj rigmust vert szívem,

ezt adjad vissza még egyszer, mert ez az én emlékem,

bár csak minden éjszakán, ez az álmom lenne velem,

ez a kiteljesedett boldog, végtelennek tűnő szerelem.

 

Tested bársonyos völgyében, az éjsötét engem vár,

karjaid ölelve tartanak, mint lerészegedett tüzes vágy,

a felfokozott kéjben tombolva, tüzes láva önti poklát,

majd a hajnal útjára engedi, szerelem fehér galambját.

 

Álmaim fátyolfüggönyén, egyre sötétebben látok,

ritkábban jelennek meg, az erotikus szerelmi álmok,

ami szép volt és örömteli, a jövő lebontani készül,

majd csak a fénykép az írás, marad meg emlékül.

 

Írta-Varga István-Barcs-2018. 03. 27.

NÉMÁK LETTEK

 

Templomi harangok, nyelvüket vesztették,

kálváriadomb zengi, imádkozók gyászénekét,

sorra felidézik, Krisztus Urunk szenvedését,

érezzük itt közöttünk, de nem láthatjuk létét.

 

Mindennapi imáinkba, az Ő nevét hirdetjük,

templomok harangjai, szenvedésétől némák,

ott ahol a Miatyánkot, Arámi nyelven mondják,

igen remélhetőleg örökre, megmarad a hitünk.

 

Majd tüzek gyúlnak, örök világosság támad,

fénykeresztek hirdetik, az Úrnak eljövetelét,

félő most nagyon, kibontakozni látszik a háború,

a világi katolicizmus ellen, a durva iszlám hitért.

 

Újra üldözöttek lettünk, kik Krisztusban hiszünk,

csak azért is mert, vadul tékozoltunk szeretet hitünk,

erősen gondolkodjunk, ha szent háborút hirdetünk,

nehogy még egyszer, a régmúlt hibáiba essünk.

 

írta-Varga István-Barcs-2018. 04. 01.

  
Amíg az oldal tulajdonosa nem helyez el itt tartalmat, addig a mai napi leglátogatottabb oldalak listája jelenik meg!

KIEMELT, REKLÁMMENTES OLDALAK

1. Vízmelegítő

► Vízmelegítő. Gazdaságos, energiát nem használó, vízmelegítő. Ez valóban nagyon olcsó vízmelegítő Vízmelegítő napenergiával.

vizmelegito.hupont.hu

2. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS NÉMETORSZÁG-SVÁJC-MAGYARORSZÁG ! ISZKIRI-TRAVEL

► HÉTFŐ-SZERDA-SZOMBAT NÉMETORSZÁG-SVÁJC FELÉ!KEDD-CSÜTÖRTÖK-VASÁRNAP MAGYARORSZÁG FELÉ!Utazási igényeiket sms-ben vagy a 06-70-429-6227 telefonszámon tehetik meg.

velemutazz.hupont.hu

3. Vezetéselmélet Mesterfokon!

► Kasza Tamás 23 éve mozog a szervezetfejlesztés területén. Segítségével több száz vállalkozó megértette a vezetéselmélet lényegét.

vezeteselmelet.hupont.hu

4. HORVÁTORSZÁG, DALMÁCIA, RIVIERA BIOGRAD. Mobil HOME PARK TURANJ.

► Zadartól 23 km-re délre, Budapesttől 632 km lévő Turanjban (Riviera Biograd) ajánlunk mobil házakat, apartmanokat, lakókocsikat. virservistravel.hr@gmail.com Tel: 06317898920(Viber, WhatsApp) www.horvatorszag-turanj.hu skype:ser-vir

virservistravel.hupont.hu

5. Szálláshely Siófok/Balatonszéplakon stúdió-apartmanok (szobák)kiadók!

► SZÁLLÁSHELY, STÚDIÓ-APARTMANOK!MEDENCE,SZAUNA,MASSZÁZS,KLIMA.WIFI.STUDIO-APARTMENTS TO LET WITH POOL, B&B, ACCOMODATION,FREE STUDIO-APARTMENTS,STUDIO-APARTEMENT FREI,UNTERKÜNFTE IM BALATONSZÉPLAK/SIÓFOK

vendeghaz-dioszeghy.hupont.hu

LEGLÁTOGATOTTABB OLDALAK (MAI).

HuPont hirdetési rendszer

1. ___ KÓTAJI KERÍTÉSGYÁRTÓ ___ MINDEN GYÁRI ÁRON !!!

► A DRÓTKERITÉS A LEGOLCSÓBB KERITÉS A VILÁGON. AMI SZÜKSÉGES HOZZÁ AZT NÁLUNK MEGTALÁLJA A-Z -ig. FÉM, ÉS BETON KERÍTÉSOSZLOPOK, HORGANYZOTT, ÉS ZÖLD DRÓTHÁLÓ, BETON LÁBAZATI ELEMEK, 3D-s KERÍTÉSPANELEK, ÉS KIEGÉSZITŐK.

kerites.hupont.hu

2. Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

► Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

coinmoin.hupont.hu

3. MaTi-CaR ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Új, utángyártott, és gyári alkatrészek elérhető áron Miskolcon. Minden autótípushoz: ALFA/AUDI/BMW/CITROEN/CHEVROLET/DAEWOO/FIAT/FORD/HONDA/KIA/LANCIA/LEXUS/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/PEUGEOT/RENAULT/SAAB/SEAT/SKODA/VW alkatrészek elérhető áron..

alkatreszekmindenautohoz.hupont.hu

4. KÓTAJSKÉ CENTRUM VÝROBY DRÔTENÉHO PLETIVA, A BETONOVÝCH

► DRÔTENÝ PLOT JE NAJLACNEJŠÍ PLOT NA SVETE. HOCIČO BUDETE K TOMU POTREBOVAŤ, U NÁS NÁJDETE ÚPLNE VŠETKO. A ČO JE NAJDÔLEŽITEJŠIE: ZA VÝROBNÚ CENU!

novyplot.hupont.hu

5. ZEMPLÉNI TÁJAK CSODÁLATOS KÉPEI, IDÉZETEK,VERSEK,KÉPEK

► ZEMPLÉN,AHOL A CSEND KEZDŐDIK! "Bízd magad barátokra. De sose vedd a barátság kincsét magától értetődőnek". Stephanie Dowrick

elvonultan.hupont.hu

6. Ingatlanpiacról minden (elemzések, stratégiák, országosan és Budapestről)

► ingatlan, ingatlanvásárlás, ingatlaneladás, ingatlanpiaci elemzés, CSOK-os eladó budapesti ingatlanok, CSOK-os eladó Budapest környéki ingatlanok

ingatlanpiaci-elemzo.hupont.hu

7. MaTi-CaR Alkatrészek - AUTÓALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON...

► Új, utángyártott alkatrészek kedvező áron Miskolcon. AUDI, BMW, CITROEN, CHEVROET, DAEWOO, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, MAZDA, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, SKODA, VW alkatrészek! Szinte minden autóhoz alkatrészek elérhető áron..

maticar-alkatreszek.hupont.hu

8. PRODUCATOR DE GARDURI KOTAJ

► GARDUL DIN PLASĂ DE SÂRMĂ ESTE CEL MAI IEFTIN GARD DIN LUME. LA NOI GĂSIŢI TOATE ELEMENTELE NECESARE, DE LA A LA Z. ŞI CE ESTE MAI IMPORTANT : TOTUL LA PREŢ DE PRODUCĂTOR !

gard.hupont.hu

9. Várak-Várromok-Kastélyok (Hadviselés) Lovagi Kultúrák és Kézifegyverek

► Ez a honlap Magyarország várait, várromjait és kastélyait igyekszik bemutatni, a sötét középkor hadviselésével együtt.

varak-varromok-kastelyok.hupont.hu

10. MaTi-CaR Alkatrész- Koreai és Japán autóalkatrészek elérhető áron Miskolcon

► Gyári-, utángyártott Koreai és Japán alkatrészek elérhető áron Miskolcon! CHEVROLET/DAEWOO/DAIHATSU/HONDA/HYUNDAI/ISUZU/INFINTI/KIA/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/TOYOTA

japanautoalkatresz.hupont.hu

11. GLUTÉNMENTES ÖVEZET

► Hogyan fogyhatsz 50 felett glutén-és laktózmentes diétával?

glutenmentesreceptek.hupont.hu

12. FRANCIA AUTÓALKATRÉSZEK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon....

► Gyári/Utángyártott/Bontott alkatrészek elérhető áron Miskolcon. CITROEN ALKATRÉSZEK-DACIA ALKATRÉSZEK-PEUGEOT ALKATRÉSZEK-RENAULT ALKATRÉSZEK-FRANCIA autókhoz alkatrészek elérhető áron..

francia-auto-alkatreszek.hupont.hu

13. VW ALKATRÉSZ MaTi-CaR - VOLKSWAGEN Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

► VW gyári, utángyártott autóalkatrészek (Amarok, Bora, Caddy, CC, Crafter, Derby, Eos, Fox, Golf, Jetta, Kaefer, LT , Lupo, Multivan, New Beetle, Passat, Phaeton, Polo, Scirocco, Sharan, Spacefox, Tiguan, Touareg, Touran, Transporter, Vento)

vw-alkatreszek.hupont.hu

14. Konyhabirodalom

► Egyszerűen, gyorsan, jót!

konyhabirodalom.hupont.hu

15. MERCEDES alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► Mercedes (A-, B-, C-, E-, G-, M-, S-,Citan,V-class, Sprinter, Vito) gyári- és utángyártott alkatrészek széles választéka

mercedes-alkatreszek.hupont.hu

16. BMW ALKATRÉSZ - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

► BMW (1-es, 3-as, 5-ös, 6-os, 7-es, X, Z széria) gyári- és utángyártott alkatrészek széles választéka

bmw-alkatreszek.hupont.hu

17. Angol nyelvkönyv - azoknak akik szeretnének IGAZÁN jól angolul!

► Sokszor belefogtál már az angol nyelv megtanulásába, de mindig elakadtál? Megvan a megoldás! Ez a nyelvkönyv meg tud tanítani angolul.

angol-nyelvkonyv.hupont.hu

18. TURBÓCSŐ, TÖLTŐLEVEGŐ CSŐ - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► Intercooler csövek: Audi, BMW, Citroen, Chevrolet, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Nissan, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, VW és szinte minden autótípushoz elérhető áron..

turbocso-intercoolercso.hupont.hu

19. KISBIG KIFŐZDE

► A magyar konyha és a világ ízei hagyományos kézműves technológiával valódi alapanyagokból!

kisbig.hupont.hu

20. KÜLSŐ - BELSŐ AJTÓKILINCSEK ÉS FOGANTYÚK AKCIÓS ÁRON MISKOLCON...

► Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Iveco, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, VW minden, autótípushoz és márkához!!!

ajtokilincs-kulso-belso.hupont.hu

21. Álomfejtés

► Az embereket ősidők óta foglalkoztatják álmaik.Honnan erednek ezek a múló misztikus képsorok?Vajon mit jelentenek? Itt megtalálod a válaszokat,és az álomszótár segít az álom megfejtésében.

alomfejtes.hupont.hu

22. OPEL alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► Gyári-, utángyártott Opel alkatrészek Miskolcon! Opel AGILA, ANTARA, ASTRA, CORSA, COMBO, FRONTERA, INSIGNIA, MERIVA, MOVANO, OMEGA, SIGNUM, TIGRA, VECTRA, VIVARO, ZAFIRA alkatrészek elérhető áron! Opel alkatrészek A-Z-ig!

opelhez-alkatreszek.hupont.hu

23. ABS Jeladók MaTi-CaR Alkatrész - ABS szenzorok elérhető áron Miskolcon...

► Új, utángyártott ABS jeladók; ABS szenzorok; KERÉKFORDULATSZÁM érzékelők, KERÉKFORDULATSZÁM jeladók szinte minden autótípushoz elérhető áron.....

absjeladokmindenautohoz.hupont.hu

24. ÉRD SÓDER-BETON DEPO

► CÉGTULAJDONOS: SOÓS GYULA

soderdepo.hupont.hu

25. ~Csajsziknak~

► Sziasztok! Ez az oldi igazi csajszis oldal! Itt mindent megtudhatsz! Sztárok, szépségtippek vagy csak egy kis szórakozás! Jó nézegetést! A szerki :3 Néhány részt magazinokból lestem el, mert nem volt ötletem :P meg hogy tippeket nézz

csajszik-oldala-love-it.hupont.hu

26. AUDI - alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► AUDI autóalkatrészek Gyári-,Utángyártott /Audi 80,Audi 100,Audi A1,Audi A2,Audi A3,Audi A4,Audi A5,Audi A6,Audi A7,Audi A8,Audi Q3,Audi Q5,Audi Q7,Audi TT,Audi ALLROAD,Audi R8,

audi-alkatreszek.hupont.hu

27. OLASZ AUTÓALKATRÉSZEK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► ALFA ROMEO - FIAT - LANCIA autóalkatrészek hihetetlen áron! Olasz autóalkatrészek akciósan!

olasz-auto-alkatreszek.hupont.hu

28. MAGYAR Locsolótömlő, ipari tömlő, öntözés, kert, otthon

► locsolótömlő, kerti tömlő, szivattyútömlő, szívótömlő, tömlővég, tömlőösszekötő, tömlőcsatlakozó, szivattyú, gyorscsatlakozó, 1"-os gyorscsatlakozós rendszer, bilincs, szórófej, takaróponyva, szerelvény, Weekend Master, Master Extra, Master Plus, ATS

locsolotomlo.hupont.hu

29. MOTORTARTÓ-, VÁLTÓTARTÓ BAK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon

► Motortartó bak és váltótartó bak Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW minden autótípushoz és márkához!!!

motortarto-valtotartobak.hupont.hu

30. PRO-SPORT

► Bács-Kun Sport - Bácsalmás, Kunbaja és környéke sportja - folytatás: 2011./XVI. évfolyam Labdarúgás, Kézilabda, Asztalitenisz, Cselgáncs, Diáksport, BSC 1913-2013.

pro-sport.hupont.hu

31. FOJTÓSZELEP-PILLANGÓSZELEP - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

► Fojtószelepek Audi, BMW, Citroen, Chevrolet, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes, Nissan, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Toyota, VW és szinte minden autótípushoz elérhető áron..

fojtoszelep-fojtoszelepek.hupont.hu

32. Gyújtótrafók, -tekercsek - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► Trafók Audi, Bmw, Citroen, Chevrolet, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Iveco, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, Vw és minden más autótípushoz

trafo-gyujtotrafo.hupont.hu

33. TOYOTA ALKATRÉSZ MISKOLCON! TOYOTA ALKATRÉSZEK AKCIÓS ÁRON!

► Gyári-, utángyártott autóalkatrészek TOYOTA 4-RUNNER, AYGO, AVENSIS, AURIS, CAMRY, CARINA, CELICA, COROLLA, DYNA, HIACE, HILUX, IQ, LAND CRUISER, PICKUP, PREVIA, PRIUS, PREMIO, RAV4, STARLET, URBAN CRUISER, VERSO, YARIS típusokhoz akciós áron!

toyota-alkatreszek.hupont.hu

34. FORD alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► Gyári alkatrészek,Utángyártott alkatrészek elérhető áron Miskolcon. FORD-ESCORT, C-MAX,GALAXY,FIESTA,FOCUS,FUSION,KA,MONDEO,RANGER, S-MAX,TRANSIT alkatrészek elérhető áron..

fordalkatreszmiskolc.hupont.hu

35. SEAT ALKATRÉSZ MISKOLCON! SEAT alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► SEAT gyári-, utángyártott alkatrészek minden típushoz! ALHAMBRA, ALTEA, ALTEA XL, AROSA, CORDOBA, EXEO, IBIZA, INCA LEON, TOLEDO

seat-alkatreszek.hupont.hu

36. Nagymamám konyhájából

► receptek a kredenc mélyéről

nagymamamkonyhajabol.hupont.hu

37. FŐTENGELY ÉKSZÍJTÁRCSÁK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► Főtengely ékszíjtárcsák Audi, Bmw, Citroen, Chevrolet, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, Vw és minden autótípushoz!

fotengely-ekszijtarcsa.hupont.hu

38. FŰTŐMOTOR-ELLENÁLLÁS-FŰTŐRADIÁTOR - MaTi-CaR Alkatrészek Miskolcon...

► Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW fűtőmotor előtét ellenállás, fűtőradiátor, fűtőventillátor

futomotorelotetellenallas.hupont.hu

39. Névnapi verses köszöntők, képeslapok - Pál Júlia tollából

► Különleges, verses névnapi köszöntők, képeslapok, nevek jellemzése, jelentése, saját versek

nevnapikoszontok.hupont.hu

40. Személyre szabott utazás!

► Utazási tanácsadóként kényelmesebbé és egyszerűbbé teszem a nyaralásod szervezését! Tervezz velem, utazz a nagyilágban és vedd igénybe ingyenes szolgáltatásom! bernadettgyongyosi@gmail.com Tel:20/989-3823

utazasitanacsado.hupont.hu

41. BOWDENEK kézifék,kuplung,váltó - MaTi-CaR Alkatrészek Miskolcon...

► Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW kézifékbowden, gázbowden, váltóbowden, kuplungbowden

kezifek-valto-bowdenek.hupont.hu

42. Elektromos kerékpárok legolcsóbban, garanciával. +36/70-329-4217

► E-bicikli, elektromos robogó, elektromos kerékpár, akkumulátor, garancia és folyamatos alkatrész utánpótlás.

elektromosbicikli.hupont.hu

43. Egészségügyi tananyagok mindenkinek

► “A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene kutat építeni, amikor már megszomjazott.”

egeszsegugy.hupont.hu

44. SKODA alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► Gyári-, utángyártott autóalkatrészek SKODA CITIGO, FABIA, FAVORIT, FELICIA, OCTAVIA, RAPID, ROOMPSTER, SUPERB, YETI típusokhoz akciós áron!

skoda-alkatreszek.hupont.hu

45. Három szóban el tudom mondani, mit tanultam az életről: mindig megy tovább.

► "A világ minden szépségéért sem akarnám elcserélni az egyéniségemet, még akkor sem, ha nincs benne semmi különös. Én én magam vagyok, és ez több annál, amit néhányan elmondhatnak magukról."

mindigvantovabb.hupont.hu

46. Bio vetőmagok saját kertemből

► Teremtés Könyve 1/29. „Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen". Én hiszek és bízok a Természetben. És Te?

biovetomag.hupont.hu

47. Új szellem-kezdet

► A jó, a szép, mint lényeg a társadalom és az egyén kiteljesedéséhez. A valóság mélyebb átélése, a lelki egyensúly kialakítása utáni vágy. Szívedben a kedvetlenség ördöge? Mondd ki, mi fáj, s megkönnyebbülsz. Ezt tettem én is...

pyrrhus.hupont.hu

48. Vertikális és Horizontális szélturbinák Katalógusa. 2008 - 2018

► Vertikális és Horizontális szélturbinák szines Katalógusa a nagyvilágból. >>> Redaktion: Peter Borsanyi Techniker >>> Savonius-Balaton HUNGARY 2008 - 2018

savonius-balaton.hupont.hu

49. Szirmok

► Köszönöm, hogy apró szirmaimat észrevetted...

rojtok.hupont.hu

50. Ezo Hírnök

► www.ezohirnok.hupont.hu

ezohirnok.hupont.hu

51. Dr. Estók Bertalanné Olivia honlapja

► Élményeim...

esolivia.hupont.hu

52. Érd info

► Minden információt ÉRDről az ÉRDi polgároknak és az ÉRDeklődőknek.

erd.hupont.hu

53. Lámpa alkatrész,üvegbura,lámpabura,paraszt bura,csilláralkatrész,csillár

► Petróleum lámpa alkatrész,üvegbura lámpabura.Elérhetőség:Mobil:0620/416-1273,E-mail:uvegbura28@gmail.com

lampaalkatreszek.hupont.hu

54. !!! Csak Hírességek !!!

► Ezen az oldalon csak hírességek találhatók! Jó szórakozást az oldal nézegetéséhez! :)

csakhiressegek.hupont.hu

55. Szórakozz jól!

► Ezen az oldalon vicceket olvashatsz,ami bearanyozhatja a napodat!

szorakozzjol.hupont.hu

56. Nem minden Fekete-Fehér

► Figyelmeztetés!!! Fiúk kizárva! Nem minden fekete-fehér, még ha ez az oldal az is! XD

olvaso-oldal.hupont.hu

57. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS NÉMETORSZÁG-SVÁJC-MAGYARORSZÁG ! ISZKIRI-TRAVEL

► HÉTFŐ-SZERDA-SZOMBAT NÉMETORSZÁG-SVÁJC FELÉ!KEDD-CSÜTÖRTÖK-VASÁRNAP MAGYARORSZÁG FELÉ!Utazási igényeiket sms-ben vagy a 06-70-429-6227 telefonszámon tehetik meg.

velemutazz.hupont.hu

58. Schwarenberg kennel, szálkás-, hosszú- és rövidszörű tacskók

► Kaninchen, törpe, standard tacskók minőségi tenyészete.

schwarenberg.hupont.hu

59. FRANCIA, OROSZ, ANGOL NYELVOKTATÁS, FORDÍTÁS SZEGEDEN

► Connaissez-vous le francais? / Говoрите по-русски? / Do you speak English?

francianyelvszegeden.hupont.hu

60. AGYGENERAL.HUPONT.HU

► KEVEVÁRI-FÉLE HUMÁN KÍSÉRET /TRMT-zés/; a Tudományos Relaxációs-Meditációs Technológia rendszerével végzett AGYPIHENÉS, -TRÉNING és -KIKAPCSOLÁS, A PROFESSZIONÁLIS TESTI-LELKI-SZELLEMI-ÉRZELMI ÖSSZHANGTEREMTÉS FEJLESZTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES AGYGENERÁL...

agygeneral.hupont.hu

61. Keller cukrászat honlapja: torták, aprósütemények, pogácsák

► Honlapunkon megnézheti az általunk készített termékek fényképeit és tájékoztatást kap árainkról.

kellercukraszat.hupont.hu

62. Kasza Tamás, Lezárás Specialista Oldala

► Ha már értékesítesz, akkor keress vele pénzt is, ismerd meg a lezárás 13 lépését. www.lezarasspecialista.hu

lezarasspecialista.hupont.hu

63. Finom ízek varázsa

► Sütemények és ételreceptek saját gyűjteménye

ki-suti.hupont.hu

64. Naturcolor közelebb hoz az Egészségesebb környezethez.

► Álláskereső Ausztriában, Absolulte Live,Power Fruit, Akció, Bio, Ezüst, Festék, Háztartási, Hobby, jobsuche, jobanzeigen,Wohnung suche, lakk, Stellenangebot, web shop, Réz, Tanácsadás

multimix.hupont.hu

65. Olcsó termőföld szállítás

► Akár 1 m3, olcsó termőföld szállítás Budapesten és környékén 06 30 90 30 300!

termofoldszallitasa.hupont.hu

66. Burkolás-gipszkartonozás

► Építőipari kivitelező hideg-meleg burkolást, gipszkartonozást, festést vállal Budapesten és környezetében. A helyszíni felmérés után korrekt árajánlat! Norius Holding Kft.

burkolas-festes-gipszk.hupont.hu

67. Szélvédőjavítás, szélvédő javítás Budapest

► Szélvédő javítás Budapest és szélvédő csere 06 70 602 6000, akár 4000 Ft-tól, helyszíni kőfelverődés javítás hétvégén is!

szelvedojavitasa.hupont.hu

68. Népi orvoslás gyógynövényekkel

► Itt megtalálhatsz mindent a gyógynövényekről, mire jók és hogyan tudod őket használni, és még az illóolajokról is megtudhatod mire használhatod őket.

nepi-gyogymodok.hupont.hu

69. Jogi tanácsadás, Családjog, Ingatlanjog, Bontóper, Cégjog, budapesti ÜGYVÉD

► Bontóper, ingatlan adásvételi jogi tanácsadás, családjog, ingatlanjog, öröklésjog, cégjog, kártérítési jog Dr Mohos Gábor ügyvéd Budapest XIII. 06-20 354 8963

jogimegoldasok.hupont.hu

70. TÓTH KÁROLY CARL-MUSIC (CARLOS) ZENÉSZ, TERMÉSZETGYÓGYÁSZ

► VÁLLALOM Lakodalmak, Bálok, Búcsúk, Céges partik, Családi rendezvények, Falunapok hangosítását is, Jótékonysági rendezvények ZENÉLÉSÉT!!

carlos-zene.hupont.hu

71. Utólagos vízszigetelés Budapest +36 30 2491 291

► Salétromos falak utólagos vízszigetelése Budapesten, lábazati szigetelés, terasz szigetelés, pinceszigetelés injektálással +36 30 2491 291.

utolagosvizszigetelesbp.hupont.hu

72. Tanulj velem könnyen németül!

► Oldalamat azoknak ajánlom akik el szeretnék sajátítani a német nyelv alapjait. könnyen, egyszerűen,gyorsan.

konnyennemetul.hupont.hu

73. Kárpitos,RESTAURÁTOR 0670 594 8067 Deák Antal - Budapesten és országosan.

► Kárpitos - Bármilyen bútor KÁRPITOZÁS RESTAURÁLÁS- Budapest és környékén-Garanciával!Minőségi kárpit,szövet és bőrválasztékkal. Hívjon Bizalommal Országosan.

butorok-felujitva.hupont.hu

74. Nézz körül!Ha van kedvenc sztárod énekesed akkor ez a te oldalad

► Ezen az oldalon sztárokat,énekeseket találsz,olvashatsz róluk.

hiressegek.hupont.hu

75. Születésnapi köszöntő képeslapok,Névnapra virágok,png képek,

► Izabella képei

bellakep.hupont.hu

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 2
Tegnapi: 7
Heti: 15
Havi: 110
Össz.: 1 364

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Versek-3. oldal. Versek od
versbokraim.hupont.hu - © 2008 - 2018 - versbokraim.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen weboldal szerkesztő mindig ingyenes. A weboldal itt: Ingyen weboldal

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »