versbokraim.hupont.hu

Versek és karcolatok, két három perces novellák, sajátos látás módban. Köszöntöm az idelátogató verseket szerető és az irodalmat kedvelő olvasókat.

Varga Pityu Versei

Varga István

Gyermeknapi trió

plusz egy

Andris, Peti, Marci hol van,
Egy utcában laktak, sorban,
Sátoroztak és bunkert ástak,
Fogadták a focit jó barátnak.

Andris, Peti, Marci hol van,
Ki lóhátán vagy kisautóban,
Timike is a paci hátán pózol,
Andris, Marci félnek a lótól.

Gyermeknapi kavalkádban
Jót kacagnak mind a hárman,
Estéjén ama gyermeknapnak
Ringatás nélkül is alszanak.

Szinte együtt jártak iskolába,
Ugyanúgy, mint az óvodába,
Negyedik is lett a kis Bence,
Kutyus, cicus, mind kedvence.

Mondjad, kisfiam, tyúkanyó,
Istenért se, csak pipi mamó,
Minden gyermek szülők álma,
Az életnek ez csodás ajándéka.

Barcs., 2018. május 23.

 

 

Varga István

Anyák napjára

Ilyenkor nyílnak az orgonák,
zöld ruhába bújnak a fák.
Gólyák - fecskék visszajöttek,
Anyák napján köszöntelek Téged.

Szíved alatt hordoztál,
rám reszketve vigyáztál.

Édesanyám - gyermekedből
lassan férfi lett,
egy leendő édesanyával
most itt áll előtted.

Azt a szeretetet visszaadni,
amelyet TE adtál nekem,
örökké magamban hordozom,
az élet legyen rá tanúm,
mind törleszteni úgysem tudom.

Édesanyám - gyermeked
szólt most hozzád,
mosoly játsszon ajkadon,
sose a szomorúság.

Nem vagyok költő - de
gondolataim tágak,
néked köszönöm - hogy
szemeim napfényt látnak.

Boldog lehetsz, Anyám,
itt állnak fiaid,
kikbe vetetted - életed
legszebb reményeit.

Az életben, Anyám,
tudom - volt sok küzdés,
szívedben gyermekeidhez
sok-sok szeretés.

Köszönöm, Anyám -
hogy meghallgattál,
mindent köszönök,
mire tanítottál. -
TE drága jó ÉDESANYÁM.

Barcs, 1972. május

BICIKLIS LÁNYOK

Mezei virágból
csokrot kötöttem,
a biciklid mellett
futva szedtem.

Bele is helyeztem
első kosaradba,
látom máris pát intesz
lobogó kendővel nyakadba.

Ne tekerj oly gyorsan
így útól sem érlek,
be sem mutatkoztam
ezért írtam most néked.

A Költészet napján-2015.04.11. Barcs.
írta:Varga István.

 

a NEVEM

V elem történt
A kkor tájban,
R ímet fogtam,
G yalult fában,
A kkor én még,
I fjú voltam,
S zíjács között,
T ébláboltam.
V ágyak égtek,
Á lmok téptek,
N apok évek-velem léptek.

Barcs. 2002.01.17.

VÁLASZTÁS 2018

 

A DUNA JEGÉN

 

Akkor valaha rég,

a Dunán beállt a jég,

választásra készült a nép,

megtelt a vár alatti rét.

 

Vérmező nem volt elég,

sokan lepték a Duna jegét,

ezerek torkából, hangzott kiáltás,

királyunk - Hunyadi Mátyás.

 

Uralkodása alatt virágzott az ország,

de a főurak nem mind azt akarták,

sokukban a harag tombolt,

ám a fekete sereg erős volt.

 

Szép korszaka volt ez országunknak,

igaz becsülete volt az igazságnak,

nagy híre ment kultúrájának,

ellenállt erőszaknak a hódítóknak.

 

Újra választ, de már nem királyt,

ám azért becsben tartjuk a koronát,

ezer éve lakjuk, kárpátok koszorúját,

Isten óvja e népet, szeretet hazáját.

 

Írta-Varga István-Barcs-2018. 03. 15.

 

 

A SZÉL ELFÚJJA

 

Szél fújja a régi leveleket,

mit a múlt kor, még hagyott,

de a szelet a Napszél fújja,

hát merjünk álmodni, nagyot.

 

Jön a tavasz, kibontakozás,

rügyekből lám új levél fakad,

öreg fában megindul az élet,

de a hűség a jótól, nem szakad.

 

Szekfű is elhervad majd egyszer,

a vágott virágnak, rövid a sorsa,

míg a szőlőből, ha a must kiforr,

ő lesz mindennek, a sava borsa.

 

Válassz Magyar, de ne a rosszra,

döntésed megfontolt bölcs legyen,

ki koronát ajánlott Szűz Máriának,

hát Ő ki őrködik most a nemzeten.

 

Nem kell nekünk, Hold a Csillagok,

csak a Nap, mely mindig ránk ragyog,

meg a Turulmadár, mely vissza szállt,

erdő, hegy, búzamező, ránk mosolyog.

 

Magyar nemzetemnek, ez ősi földje,

bármit mondanak, hitványak hazugok,

valós történelmünket át akarták írni,

rácáfoltak erre, a valós dokumentumok.

 

Nemzetem, légy egyszer magadra büszke,

érezzed nagynak végre már magadat,

hisz annyi sok győzelem, majd irtás után,

büszkén emeld fel, küzdő dolgos karodat.

 

A közös ima hatalmas, mindenkit érint,

hát mormolja, vagy mondja hite szerint,

hisz ez a föld, gyermekeink unokáink kincse,

mert itt nyugszanak, szeretett elődeink.

 

Írta-Varga István-Barcs-2018. 03. 16.

 

HIT REMÉNY SZERETET

 

Te és Én, akkor ott találkozott,

szemeinkben egy új jövő felizzott,

nyújtottad máris, kislányos kezedet,

rebegted alig halhatóan nevedet.

 

Valamit mondtam Én is Neked,

elvarázsoltál, kinyílt egy új világ,

ekkor belém költözött egy új szó,

a Hit, majd nyílt millió szép virág.

 

Remény hamarosan, hozzá társult,

mikor hozzám bújtál, tudatom tisztult,

éreztem ekkor, étvágyad nem csitult,

zengett az ég, vihar egyre csak vadult.

 

Hófehér ruhádban, belém karoltál,

végtelenbe tündöklő, templomi oltár,

kimondtuk az eskü szót, a biblia fölött,

A magyarokért országért, mindenek előtt.

 

Hit, Remény, Szeretet-e társult szavak,

parlamentben oly sokszor hangzottak,

ez a mi Hazánk, örök reményeink Földje,

itt hullott hős elődeink, oly drága vére.

 

Országházában ott a kék Duna parton,

sokszor vélt, vagy valós kormányokon,

döntöttek rosszul, netán jól sorsunkról,

ne feledkezzenek meg, a Szeretet szóról.

 

Újra választ most, szeretet országunk,

döntheti el négy évig, milyen lesz utunk,

befogadtunk sok nációt, idegen népeket,

nem azért, hogy tönkre tegyék értékeinket.

 

Hit, Remény, Szeretet, éltesse népünket,

kiket választunk, tartsák híven esküjüket,

három nagy folyónk, Duna, Tisza, Dráva,

hát úgy mi is, kezeinket fogjuk egymásba.

 

Így majd a bőség asztalánál, foglalunk helyet,

koccintásra emelkednek, a megfáradt kezek,

boldogabb jövőt biztosítva, így gyermekeinknek,

hát a Jóisten éltessen, továbbra is bennünket.

 

Írta-Varga István-Barcs. 2018. 03. 10.

EGY FÉSZEK LAKÓI VAGYUNK

 

Fázok, nagyon hideg van megint,

egy hatalmas tüzet kellene rakni,

mely köré férne minden Magyar,

hogy tudnánk jól, össze melegedni.

 

Megfognánk egymás kezét szorosan,

cigány, zsidó, a vallás mit számítana,

csak nyelvünk egy legyen, hogy értsük,

hogy a másik, is néha sok jót mondana.

 

Óriási tűz kellene, mint kovácskohóba,

hogy mint a vasak, egymásba forrnánk,

mit számítana, ha másakat gondolnánk,

hisz sok színes virág is, milyen üde pompa.

 

Minden nyíló virágra, méhek rajzanak,

több kevesebb nektár, mindeniken akad,

ha majd a mézet, lépekből mind kinyered,

halmazából nem tudod, mely virágból ered.

 

Egy fészek lakói vagyunk, mind ahányan,

nyelvünk egy, legyünk bárhol a világban,

Magyarságomra én mindig büszke vagyok,

őseimet nem tagadom, emlékükkel halok.

 

Rakjuk csak a tüzet, sose apadjon lángja,

világítsa be országunkat, mint ezernyi fáklya,

fejekben is legyen, gyúljon hát világosság,

fogadjunk el végre, hogy van vallás szabadság.

 

Mert a pártoskodás mezején, ott veszünk,

ha mindig egymást marjuk, s nem szeretünk,

mért van az hogy minket, össze ugrasztanak,

egyszer már vessünk véget, ártó szándékuknak.

 

Mint minden tűznek, a miénknek is van füstje,

de másoknak a füstje, ne a mi szemünket csípje,

elég mi a tüzünkből marad, a salak meg a füst,

de nekünk maradjon meg, mit tartalmaz a teli üst.

 

Ott a teli bogrács mellett, ahol a nagy tűz lobog,

egymásra talál minden Magyar, majd lehetne boldog,

legyen az a mostani, határainkon kívül vagy belül,

hisz őseink, hagytak nekünk sok jó példát emlékül.

 

Hegyeink három nagy folyónk, s az elterülő rónánk,

vízkészletünk boraink kiváló, s az aranyló búzakalász,

legelésző birkanyájak, vagy a szürke marha csordák,

ott vizeink partján a halász, vagy a vadra váró vadász.

 

Írta-Varga István-Barcs-2018.03.22.

 

HOL VAN

Hol van mikor szerelemről
muzsikált a szívem,
de a vágyak izzó tüze
még itt lüktet bennem.

Simogattam szép karodat
csókolgattam ajkaidat,
szempilláink összeértek
jó volt fogni kis kezedet.

Beszédednek búgó hangja
hullámzott a tudatomba,
szemeid szelíd tengerébe
belevesznék mindörökre.

De az idő telik-múlik
a vágy bennem csillapodik,
erőm lassan lehanyatlik
sok szépet csak e-szavak őrzik.

Barcs. 2015.04.18.

HOLD FÉNYÉVEL....

Szeretném érezni
tested illatát,
szemeid fényét
ajkaid mosolyát.

Csodálod majd az éjszakát
mely neked nem lesz sötét,
mert szerelmed égő tüze
világította a féltekét.

Így üzenek most néked
hold fényével csillagokkal,
melyek vidámmá teszik az életem
a Te drága mosolyoddal.

A szerelemről írtak sokan
szebbnél - szebb sorokat,
kifejezni azt már tudom
szemed mily lágyan simogat.

Barcs. 2015.04.17. Varga István.

ÁLMODTAM MEGINT

 

Álmodtam megint, hullámzó búzamezőket,

színes vadvirágokkal terített, tarka réteket,

veled álmodtam, hogy újra fogod kezemet,

mosolyoddal törlöd, kibuggyant könnyemet.

 

Lelkemet öröm, és boldogság tölti ilyenkor el,

mikor olyan sok év után, még nem feledtél el,

majd reszketve várom, éjszakának álom leplét,

ahogy éji pillangó keresi, lámpásnak fényét.

 

Gyere járjuk így együtt, ezt a sötétes éjszakát,

csodáljuk meg minden, rejtett csodaszép titkát,

egy-egy fényétől fosztott, csillagnak hullását,

avagy fordítsuk vissza, Göncölszekér rúdját.

 

No nézd milyen, sarló formája van a Holdnak,

kajánul nevet ránk, ahogy lábaink botladoznak,

hát a Tejúton is, millió csillagrög szanaszét hever,

melyet a kaparászó Fiastyúk, néha lábával lever.

 

Lépjünk ki kedvesem, ott távol az út Földre ér,

álmodozó lelkünk talán, így hozzánk vissza tér,

sétáljunk itt a fák között, hol esti szellő suttogó,

olyan mint hegedű húrt érint a gyantázott vonó.

 

Ó mily sok csodálni való van még itt a Földön,

Dráva völgy dombjai lankái, a tavaszi fényözön,

Rigóc erdőinek tölgyei között, oly jólesik a séta,

mindig jó így szeretni, betelni nem lehet vele soha.

 

Séta közben éreztem kezembe, kezed szorítását,

boldogság átölelt, nem érzékeltem időnek múlását,

lépteinket hátrahagyva, így botorkáltunk szótlanul,

majd egy óvatlan pillanatban, ajkad ajkamhoz simul.

 

Mily tűz rohant testemen, szilaj rigmust vert szívem,

ezt adjad vissza még egyszer, mert ez az én emlékem,

bár csak minden éjszakán, ez az álmom lenne velem,

ez a kiteljesedett boldog, végtelennek tűnő szerelem.

 

Tested bársonyos völgyében, az éjsötét engem vár,

karjaid ölelve tartanak, mint lerészegedett tüzes vágy,

a felfokozott kéjben tombolva, tüzes láva önti poklát,

majd a hajnal útjára engedi, szerelem fehér galambját.

 

Álmaim fátyolfüggönyén, egyre sötétebben látok,

ritkábban jelennek meg, az erotikus szerelmi álmok,

ami szép volt és örömteli, a jövő lebontani készül,

majd csak a fénykép az írás, marad meg emlékül.

 

Írta-Varga István-Barcs-2018. 03. 27.

NÉMÁK LETTEK

 

Templomi harangok, nyelvüket vesztették,

kálváriadomb zengi, imádkozók gyászénekét,

sorra felidézik, Krisztus Urunk szenvedését,

érezzük itt közöttünk, de nem láthatjuk létét.

 

Mindennapi imáinkba, az Ő nevét hirdetjük,

templomok harangjai, szenvedésétől némák,

ott ahol a Miatyánkot, Arámi nyelven mondják,

igen remélhetőleg örökre, megmarad a hitünk.

 

Majd tüzek gyúlnak, örök világosság támad,

fénykeresztek hirdetik, az Úrnak eljövetelét,

félő most nagyon, kibontakozni látszik a háború,

a világi katolicizmus ellen, a durva iszlám hitért.

 

Újra üldözöttek lettünk, kik Krisztusban hiszünk,

csak azért is mert, vadul tékozoltunk szeretet hitünk,

erősen gondolkodjunk, ha szent háborút hirdetünk,

nehogy még egyszer, a régmúlt hibáiba essünk.

 

írta-Varga István-Barcs-2018. 04. 01.

Varga István

Ha újra gyermek lennék

Varázspálcát kéne venni,
Gyermekévem visszavenni,
Abból is csak, ami szép volt,
Nyitna újra a sok játékbolt.

Vágyam volt a játékvasút,
Terepasztal, rajt az alagút,
Téglás járdán roller futott,
De nekem csak a fele jutott.

Pajtásgép volt a nagy csoda,
Vigyázzba állt gyermekek hada,
Rinya partján a séták alatt
Láttunk vizében sok kis halat.

Régi álmok, csak maradjatok,
Ma csak nekem ragyoghattok,
Játszótársak már egyre kopnak,
Ám fényképeken ott lapulnak.

Mégsem kell a varázspálca,
Nem járnék most sem óvodába,
Nekem mégis a régi tetszett,
Mert nem kerítették a játszóteret.

Barcs, 2018. május 22.

 

Varga István

Esti séta

Mikor az esti szürkület
Nyugatnak horizontjába
Tolta le a vöröslő Napot,
Drávának vize megtalálta
A ragyogó sok pici csillagot.

Ekkor útnak indultam sétára
Egy barcsi csendes éjszakában,
A templomi toronyóra elütötte,
Majd hét kongását belevetette
Sötétség sűrűjének közepébe.

Itt-ott pár siető alak elsuhant,
Ezt mind árnyékként észleltem,
Míg az idő velem szinte rohant,
Gondolatomat előre vetítettem,
Ekkor fejemen gesztenye koppant.

Visszarántott így az elmélázott idő,
A valóság köpönyegét rám öltötte,
Így gondolataimból előjött egy nő,
Akit azt hittem, memória már törölte,
De árnyékomba árnyát beleszőtte.

Ám a hang, mi rám köszönt ekkor,
Minden ábrándot ekkor felborított,
Ott állt előttem a valóság alakjában,
Ekkor lelkem bennem visítva ordított,
Emlékeidben keresd meg a tegnapot.

Két kezében kosár, mi pakolva volt,
Kedvesen, kérdőn nézett ekkor rám,
Mint aki kérdezte, utad merre volt,
Kosarát kezéből azonnal kivettem,
Mikor érezte tüzes csókját a szám.

Ha segítesz hazáig cipelni kosaraim,
Meghívlak hozzám, majd beszélgetünk,
Merre élsz, s nekem hogy teltek éveim,
Kínállak jó tokaji borral, amit szeretünk,
No gyere, már nem kell sokáig mennünk.

Barcs, 2018. február 7.

 

Varga István

Összeomlás Pünkösdre

elmaradt nász

Ó, fekete, gomolygó fellegek,
Vad, morózus, zord tekintetek,
Gyászruhába öltözött emberek,
Pünkösd előtt megint temetnek.

Hát így jött el Pünkösd napja,
Örömünnepre készülődő ember
Elcsüggedve a sírkerteket járja,
Bánatos lelke temető porában hever.

Örömcsókok helyett a részvét
Foglalja el a hozzátartozók szívét,
Pünkösdirózsa szirmait eső veri szét,
Válaszra vár még sok-sok miért.

De megmutatta Szentlélek az erejét,
Villámok fényében küldte lángnyelvét,
A még élőkben újra erőt vett a hit,
Tanuljuk meg újra az Úr tanításait.

Barcs, 2018. május 20.

Varga István

Nem csak piros

Pünkösdre

Pünkösdi rózsák között
Nemcsak piros pompázik,
Fehér színeiben látom távozni,
Akiktől a tegnap búcsúzik.

Még az ég is megsiratta őket,
Zápor áztatta a temetőkertet,
Szeretet és béke legyen veletek,
Búcsúzók törölgették szemüket.

Lángnyelveket szórhatna az ég,
Helyette villámok cikáztak szét,
Hát így jött el Pünkösd szent napja,
Esti imára hívott templom harangja.

Barcs, 2018. május 19.

 

Varga István

Már nem mosolyognak

Szinte szárnyalt a lelkem,
ahogy sétáltam ott veled,
öreg gesztenyék árnyában
adtad nekem kicsi kezed.

Mint sok kis karácsonyfa,
májusban virágba estek,
fehéren piros beütéssel,
oly sokszor rajtunk nevettek.

Elmúlt minden, ami szép,
zavaros a víz, keserű a kenyér,
már árnyat sem adnak a fák,
nem hoz új rügyet az ág.

Hol a négy évszak gyönyörű,
semmivel sem pótolható varázsa,
vagy üde, vadvirágos réteknek
tarka, pompás, felejthetetlen látványa.

Ilyenkor mindig előttem van
ráncokkal redőzött, öreg nagyapám,
ki hányszor mondta el nekem,
te is megöregszel, drága unokám.

Utóirat:

Lám, a mondás sokszor ismétlődött,
hát bejött, való igaz tartalma,
unokáimnak mondjam én is,
mit sokszor hangoztatott nagypapa.

De a világ mérföldeket lépett,
nagyon más lett a szokás, meg a forma,
úgy iszunk és eszünk, mint rég,
fülünkbe nem úgy csendül a muzsika.

Ám teremnek még az almafák,
kertekben meggyek, cseresznyék, szilvák,
a korai eper is még olyan zamatos,
de hol az a lány, ki volt üde és harmatos.

Munkásfejszének cseréled a nyelét,
de maga a vas, mi a fát idomra aprítja,
ugyanúgy megmarad, csak élezed,
míg nemzedékeknek marad örök tanúja.

Barcs, 2018. február 1.

 

VÁGYODÁS

 

Hol a fény víztükörben fürdik,

Partján szíved, messzire vágyódik,

Képzelt boldogságba, egy látomásba,

Egy gyönyörű csodás, képzelt világba.

 

Ahogy csendben hátad mögé értem,

Lassan két válladra raktam a kezem,

Majd összerezzent érintésemtől tested,

Megremegtem, ahogy rám vetült szemed.

 

Gyönyörű félénk ragyogás, mi sugárzott,

Kedves arcodon, huncut mosolyod játszott,

Drága angyalom, Isten éltesen most tégedet,

Valós életben tán, sosem tudom fogni kezedet.

 

Ám ne vessük el örökre, vágyódó álmaink,

Még egymásba simulhatnak, érzéki ajkaink,

Mert ahogy a nagy folyók végül egyesülnek,

Úgy Dráva is a Tisza, mind a Dunába érnek.

 

Írta-Varga István-Barcs-2018.05.21.

SZENDEREGJ TOVÁBB

Az est elhagyta rejtekhelyét
beköltözött ide mellém,
éjszaka betakar leplével
arcodat fordítód felém.

Suttogva mondunk szavakat
majd beszélgetünk tervekről,
kinek milyen volt gyermekkora
formáltunk képeket jövőről.

Ahogy simítom tested vonalát
felfokozódik a szerelmi vágy,
hosszú éjszakában elszendergünk
így ejt rabul bennünket az ágy.

Minderről az utca mit sem tud
asztalon félig kiivott vizespohár,
a nem záródó függöny résen
beúszik a mosolygó Holdsugár.

Nyitva a szemem hallgat a hajnal
egy napon túl vagyunk megint,
édes halacska szárazra vetett Szirén 
szenderegj tovább találkozunk odakint.

írta:Varga István.Barcs.2017.01.

A VÍZ PARTON

Ez a festmény - oly felkavaró
régi emlékeket vissza hozó,
a múlt füzetébe porosodó
évtizedes-már feledett színes fotó.

Evezőt a hölgy próbálta
de a csónak körbe forgott,
gyönyör volt nézése
ahogy közben sikongatott.

Azért látszik az igyekezet
ahogy a ladikot szelídíti,
de majd ezután férfi társa
kezéből az evezőt kiveszi.

Elbűvölő volt a lány - ott
a tavon Miskolc-Tapolcán,
csakhogy nem egyedül voltak,
parton a füzek- vízben a kacsák
köréjük karéjt fontak.

De ez a festmény mást takar
más élményt más vágyakat,
ez csak a festő szíve titka
melyet ecsetjében tartogat.

írta :Varga István.Barcs.2015.06.05.

 

 

  
Amíg az oldal tulajdonosa nem helyez el itt tartalmat, addig a mai napi leglátogatottabb oldalak listája jelenik meg!

KIEMELT, REKLÁMMENTES OLDALAK

1. HORVÁTORSZÁG, DALMÁCIA, TURANJ. 2019 ÖSSZKOMFORTOS KLÍMÁS MOBIL HÁZAK.

► Zadartól 23 km-re délre, Budapesttől 632 km lévő Turanjban ajánlunk összközműves, klímás, wifis, tv-s mobil házakat. dalmaciazadar@gmail.com Tel: 06317898920 (Viber, WhatsApp) www.horvatorszag-turanj.hu

virservistravel.hupont.hu

2. VATTACUKOR POPCORN GÉP PAVILON SÁTOR

► VATTACUKOR POPCORN GÉPEK ELADÁSA! SÁTOR, PAVILON, RENDEZVÉNY SÁTOR ÉRTÉKESÍTÉS!

vattacukorkiraly.hupont.hu

3. Vízmelegítő

► Vízmelegítő. Gazdaságos, energiát nem használó, vízmelegítő. Ez valóban nagyon olcsó vízmelegítő Vízmelegítő napenergiával.

vizmelegito.hupont.hu

4. Vezetéselmélet Mesterfokon!

► Kasza Tamás 23 éve mozog a szervezetfejlesztés területén. Segítségével több száz vállalkozó megértette a vezetéselmélet lényegét.

vezeteselmelet.hupont.hu

5. Szálláshely Siófok/Széplakon a Diószeghy-Villában.Szobák+4 szem.apartmanház

► iGÉNYES SZOBÁK TEAKONYHÁVAL + EGY 4 SZEMÉLYES APARTMANHÁZ KIADÓ!WIFI,KLÍMA,TV130ADÓVAL,MEDENCE,NAPOZÓÁGYAK,SZÚNYOGHÁLÓ,

vendeghaz-dioszeghy.hupont.hu

6. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS HÁZTÓL-HÁZIG NÉMETORSZÁGBA-AUSZTRIÁBA-SVÁJC ISZKIRI-TRAVEL

► HÉTFŐ-SZERDA-SZOMBAT NÉMETORSZÁG-AUSZTRIA-SVÁJC FELÉ!KEDD-CSÜTÖRTÖK-VASÁRNAP MAGYARORSZÁG FELÉ!Utazási igényeiket sms-ben vagy a 06-70-429-6227 telefonszámon tehetik meg.

velemutazz.hupont.hu

LEGLÁTOGATOTTABB OLDALAK (MAI).

HuPont hirdetési rendszer

1. MaTi-CaR ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Új, utángyártott, és gyári alkatrészek elérhető áron Miskolcon. Minden autótípushoz: ALFA/AUDI/BMW/CITROEN/CHEVROLET/DAEWOO/FIAT/FORD/HONDA/KIA/LANCIA/LEXUS/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/PEUGEOT/RENAULT/SAAB/SEAT/SKODA/VW alkatrészek elérhető áron..

alkatreszekmindenautohoz.hupont.hu

2. Angol nyelvkönyv - azoknak akik szeretnének IGAZÁN jól angolul!

► Sokszor belefogtál már az angol nyelv megtanulásába, de mindig elakadtál? Megvan a megoldás! Ez a nyelvkönyv meg tud tanítani angolul.

angol-nyelvkonyv.hupont.hu

3. Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

► Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

coinmoin.hupont.hu

4. MaTi-CaR Alkatrész- Koreai és Japán autóalkatrészek elérhető áron Miskolcon

► Gyári-, utángyártott Koreai és Japán alkatrészek elérhető áron Miskolcon! CHEVROLET/DAEWOO/HONDA/HYUNDAI/ISUZU/INFINTI/KIA/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/TOYOTA

japanautoalkatresz.hupont.hu

5. ___ KÓTAJI KERÍTÉSGYÁRTÓ ___ MINDEN GYÁRI ÁRON !!!

► A DRÓTKERITÉS A LEGOLCSÓBB KERITÉS A VILÁGON. AMI SZÜKSÉGES HOZZÁ AZT NÁLUNK MEGTALÁLJA A-Z -ig. FÉM, ÉS BETON KERÍTÉSOSZLOPOK, HORGANYZOTT, ÉS ZÖLD DRÓTHÁLÓ, BETON LÁBAZATI ELEMEK, 3D-s KERÍTÉSPANELEK, ÉS KIEGÉSZITŐK.

kerites.hupont.hu

6. KÜLSŐ - BELSŐ AJTÓKILINCSEK ÉS FOGANTYÚK AKCIÓS ÁRON MISKOLCON...

► Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Iveco, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, VW minden, autótípushoz és márkához!!!

ajtokilincs-kulso-belso.hupont.hu

7. ABS Jeladók MaTi-CaR Alkatrész - ABS szenzorok elérhető áron Miskolcon...

► Új, utángyártott ABS jeladók; ABS szenzorok; KERÉKFORDULATSZÁM érzékelők, KERÉKFORDULATSZÁM jeladók szinte minden autótípushoz elérhető áron.....

absjeladokmindenautohoz.hupont.hu

8. TURBÓCSŐ, TÖLTŐLEVEGŐ CSŐ - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► Intercooler csövek: Audi, BMW, Citroen, Chevrolet, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Nissan, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, VW és szinte minden autótípushoz elérhető áron..

turbocso-intercoolercso.hupont.hu

9. ZEMPLÉNI TÁJAK CSODÁLATOS KÉPEI, IDÉZETEK,VERSEK,KÉPEK

► ZEMPLÉN,AHOL A CSEND KEZDŐDIK! "Bízd magad barátokra. De sose vedd a barátság kincsét magától értetődőnek". Stephanie Dowrick

elvonultan.hupont.hu

10. FŐTENGELY ÉKSZÍJTÁRCSÁK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► Főtengely ékszíjtárcsák Audi, Bmw, Citroen, Chevrolet, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, Vw és minden autótípushoz!

fotengely-ekszijtarcsa.hupont.hu

11. BMW ALKATRÉSZ - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

► BMW (1-es, 3-as, 5-ös, 6-os, 7-es, X, Z széria) gyári- és utángyártott alkatrészek széles választéka

bmw-alkatreszek.hupont.hu

12. OLASZ AUTÓALKATRÉSZEK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► ALFA ROMEO - FIAT - LANCIA autóalkatrészek hihetetlen áron! Olasz autóalkatrészek akciósan!

olasz-auto-alkatreszek.hupont.hu

13. FRANCIA AUTÓALKATRÉSZEK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon....

► Gyári/Utángyártott/Bontott alkatrészek elérhető áron Miskolcon. CITROEN ALKATRÉSZEK-DACIA ALKATRÉSZEK-PEUGEOT ALKATRÉSZEK-RENAULT ALKATRÉSZEK-FRANCIA autókhoz alkatrészek elérhető áron..

francia-auto-alkatreszek.hupont.hu

14. MaTi-CaR Alkatrészek - AUTÓALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON...

► Új, utángyártott alkatrészek kedvező áron Miskolcon. AUDI, BMW, CITROEN, CHEVROET, DAEWOO, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, MAZDA, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, SKODA, VW alkatrészek! Szinte minden autóhoz alkatrészek elérhető áron..

maticar-alkatreszek.hupont.hu

15. Elektromos kerékpárok legolcsóbban, garanciával. +36/70-329-4217

► E-bicikli, elektromos robogó, elektromos kerékpár, akkumulátor, garancia és folyamatos alkatrész utánpótlás.

elektromosbicikli.hupont.hu

16. Személyre szabott utazás!

► Utazási tanácsadóként kényelmesebbé és egyszerűbbé teszem a nyaralásod szervezését! Tervezz velem, utazz a nagyilágban és vedd igénybe ingyenes szolgáltatásom! bernadettgyongyosi@gmail.com Tel:20/989-3823

utazasitanacsado.hupont.hu

17. Névnapi verses köszöntők, képeslapok - Pál Júlia tollából

► Különleges, verses névnapi köszöntők, képeslapok, nevek jellemzése, jelentése, saját versek

nevnapikoszontok.hupont.hu

18. Vidéki élet Ónod

► Élet a falun

onodialtalanosiskola.hupont.hu

19. Jogi tanácsadás, Családjog, Ingatlanjog, Bontóper, Cégjog, budapesti ÜGYVÉD

► Bontóper, ingatlan adásvételi jogi tanácsadás, családjog, ingatlanjog, öröklésjog, cégjog, kártérítési jog Dr Mohos Gábor ügyvéd Budapest XIII. 06-20 354 8963

jogimegoldasok.hupont.hu

20. Lakatos Budapest

► 40 éves tapasztalattal rendelkező lakatos Budapest területén és környékén vállalja kerítések, kapuk, korlátok, tetőszerkezetek elkészítését 06 70 592-7584; kovacsoltvaskerites@yahoo.com

lakatosbudapest.hupont.hu

21. Álomfejtés

► Az embereket ősidők óta foglalkoztatják álmaik.Honnan erednek ezek a múló misztikus képsorok?Vajon mit jelentenek? Itt megtalálod a válaszokat,és az álomszótár segít az álom megfejtésében.

alomfejtes.hupont.hu

22. FOJTÓSZELEP-PILLANGÓSZELEP - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

► Fojtószelepek Audi, BMW, Citroen, Chevrolet, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes, Nissan, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Toyota, VW és szinte minden autótípushoz elérhető áron..

fojtoszelep-fojtoszelepek.hupont.hu

23. Finom ízek varázsa

► Sütemények és ételreceptek saját gyűjteménye

ki-suti.hupont.hu

24. PRO-SPORT

► Bács-Kun Sport - Bácsalmás, Kunbaja és környéke sportja - folytatás: 2011./XVI. évfolyam Labdarúgás, Kézilabda, Asztalitenisz, Cselgáncs, Diáksport, BSC 1913-2013.

pro-sport.hupont.hu

25. Homérosz,Toldi,Csontváry a NAPÚTon, Minósz/Mithrász, 3500 éves szupernaptár

► “Krónikákat, történelmet lehet hamisítani, de a Nap járását az égen nem!” Iliász a napúton? Odüsszeia, mint vízöntő-paradoxon tanulmány? Kitatált-e a Képes Kor-nika? Bronzkori szupernaptár?Nap-Hold-Vénusz:Toldi trio, MINÓSZ Kréta és MITHRÁSZ kultusz.

naput.hupont.hu

26. UPC DIRECT ÁTVÁLLALT, VAGY INGYENES BEÜZEMELÉSSEL. HD KÉSZÜLÉKEK.

► UPC DIRECT MŰHOLDAS TV CSOMAGOK ELŐFIZETÉSE, VEVŐKÉSZÜLÉKEK, ANTENNARENDSZEREK TELEPÍTÉSE. HELYSZINI SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS SZERELÉS HÁROM NAPON BELÜL. NAGYFELBONTÁSÚ HD KÉSZÜLÉKEK.

upcdirectupc.hupont.hu

27. Gazdit kereső kutyusok, cicák

► Állatmentők által megmentett kutyák, cicák keresik gondoskodó, szerető társukat. A lelki és fizikai megrázkódtatások, átélt szenvedések ellenére még mindig bizalommal, reménnyel és nagyon sok szeretettel várják új gazdájukat.

gazditkeresokutyusok.hupont.hu

28. Új szellem-kezdet

► A jó, a szép, mint lényeg a társadalom és az egyén kiteljesedéséhez. A valóság mélyebb átélése, a lelki egyensúly kialakítása utáni vágy. Szívedben a kedvetlenség ördöge? Mondd ki, mi fáj, s megkönnyebbülsz. Ezt tettem én is...

pyrrhus.hupont.hu

29. ZaZa Kutyaruha

► Kutyahidegben, kutyaruhában, tiszta marad, legalább a kabát alatt. Kutyaruhák egyedi méretre

zaza-kutyaruha.hupont.hu

30. SIK BÉLA RÁDIÓ GYŰJTEMÉNYÉNEK BEMUTATÁSA

► RÁDIÓMÚZEUM RADIOMUSEUM

sikbela-radio.hupont.hu

31. Körömfutár,Fusion Acrylgel Tip,Proxxon,JD8500,Gyakorlókéz,UV LED lámpa.

► Proxxon,JD8500 csiszoló,asztali és UV és LED lámpa,gyakorlókéz,új nyomda lemezek,2MBeauty,Pearl,Moyra,Mystic Nails műköröm Budapest,műkörmös,Gel lakk,akril vizes matrica,porelszívó,paraffingép,ajándék ötletek,fusion hybrid acrylgel,FusionTip sablon

koromfutar-nailexpress.hupont.hu

32. http://tukoraltaltalanyos.hupont.hu/ REJTVÉNYEK KICSIKNEK

► Ezen az oldalon Bibliai ihletésű, rejtvényeket találhattok rejtvénytípusonként csoportosítva.

rejtvenyekkicsiknek.hupont.hu

33. Lámpa alkatrész,üvegbura,lámpabura,paraszt bura,csilláralkatrész,csillár

► Petróleum lámpa alkatrész,üvegbura lámpabura.Elérhetőség:Mobil:0620/416-1273,E-mail:uvegbura28@gmail.com

lampaalkatreszek.hupont.hu

34. KÓTAJSKÉ CENTRUM VÝROBY DRÔTENÉHO PLETIVA, A BETONOVÝCH

► DRÔTENÝ PLOT JE NAJLACNEJŠÍ PLOT NA SVETE. HOCIČO BUDETE K TOMU POTREBOVAŤ, U NÁS NÁJDETE ÚPLNE VŠETKO. A ČO JE NAJDÔLEŽITEJŠIE: ZA VÝROBNÚ CENU!

novyplot.hupont.hu

35. Sicambria-Alba Regale-Fehérvár, Buda Vetus-Ősbuda-Óbuda

► Királyi fehér fővárosunk Sicambria, Alba Regalis, Fehérvár, Buda Vetus, Ősbuda azaz Óbuda, Szűz Mária sziget, Veteri Pest-Antiqua Pest ősi városaink és múltunk eltitkolt történelmünk kutatásával és feltárásával foglalkozó oldal

albaregalis.hupont.hu

36. Nagymamám konyhájából

► receptek a kredenc mélyéről

nagymamamkonyhajabol.hupont.hu

37. Orosz Ferenc 2.

► Magamról hobbijaimról, a kis unokámról, barátokról,nosztalgiáról, tárgyaimról

ofk-ofk.hupont.hu

38. BoTi Műszaki Üzletház Jánkmajtis // Vendégház // Sátras kölcsönző

► Egy igazi szatócs bolt, ahol a lehetetlent azonnal megoldjuk, a csodára egy picit várni kell. Családi vállalkozás 1996 óta.

botijank.hupont.hu

39. CSILLOGÓ képek, feliratok és sok más dolog! Honlapkészítéshez kiegészítők.

► Üdvözöllek az oldalamon! Fotóim, Képeslapjaim Emlékversek, csillogó képek, feliratok, sorelválasztók, és még sok minden...A listát még bővítem, érdemes benézni hozzám!

vajdamariann.hupont.hu

40. Veszélyes fakivágás Budapesten

► Veszélyes fakivágás Budapesten biztonságosan, garanciával +36 70 272 0149, minőségi szerszámok, elérhető ár, irányított fadöntés alpintechnikás favágás, email: krisztiankaroly77@gmail.com

fakivagasbudapest.hupont.hu

41. ANTENNABOLT-WEBÁRUHÁZ A BP 1174.BOCSKAI U 29.

► TEL:0612570573,+36309847295 MINDIGTV,FÖLDI ANTENNA, MŰHOLDVEVŐ,KAMION ANTENNABOLT.

sat.hupont.hu

42. Az igazi gyémántot nem kell ragyogtatni

► Az erkölcstelen politikai irányzat csak a beteg szervezetű államban, nemzetben tudja felütni a fejét, a pillanat fejvesztettsége, kábultsága és nem tudása alkalmas talaj befogadására...

jellem-ismeret.hupont.hu

43. Fabrikett Pest megye +36 70 410 7499

► Olcsó fabrikett és tüzifa eladó házhozszállítással Pest megye és Bp +36 70 410 7499. Akciós fabrikett forgalmazás kis és nagy tételben.

fabrikettpestmegye.hupont.hu

44. TEGYÜK SZÉPPÉ A VILÁGOT!

► "Sokkal könnyebb változtatni azon, amit te teszel, mint azon, amit más tesz." Donald Walsch: Beszélgetések Istennel

tegyukszeppeavilagot.hupont.hu

45. Sharon képtára

► Saját készításű képeim, képeslapjaim. Ingyenes képeslapküldési lehetőség.

sharon.hupont.hu

46. TOYOTA ALKATRÉSZ MISKOLCON! TOYOTA ALKATRÉSZEK AKCIÓS ÁRON!

► Gyári-, utángyártott autóalkatrészek TOYOTA 4-RUNNER, AYGO, AVENSIS, AURIS, CAMRY, CARINA, CELICA, COROLLA, DYNA, HIACE, HILUX, IQ, LAND CRUISER, PICKUP, PREVIA, PRIUS, PREMIO, RAV4, STARLET, URBAN CRUISER, VERSO, YARIS típusokhoz akciós áron!

toyota-alkatreszek.hupont.hu

47. PRODUCATOR DE GARDURI KOTAJ

► GARDUL DIN PLASĂ DE SÂRMĂ ESTE CEL MAI IEFTIN GARD DIN LUME. LA NOI GĂSIŢI TOATE ELEMENTELE NECESARE, DE LA A LA Z. ŞI CE ESTE MAI IMPORTANT : TOTUL LA PREŢ DE PRODUCĂTOR !

gard.hupont.hu

48. GLUTÉNMENTES ÖVEZET

► Hogyan fogyhatsz 50 felett gluténmentes diétával?

glutenmentesreceptek.hupont.hu

49. A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT

► Győzni fogunk, mert olyan elképzelést képviselünk, amely egy közös céllá alakul át, ezért elpusztíthatatlan, valamint visszaadja az emberek önbecsülését, magabiztosságát és az önmegvalósítás reményét, társadalmi osztályoktól függetlenül. Kásler Árpád

ahazanemeladomozgalom.hupont.hu

50. Kasza Tamás, Lezárás Specialista Oldala

► Ha már értékesítesz, akkor keress vele pénzt is, ismerd meg a lezárás 13 lépését. www.lezarasspecialista.hu

lezarasspecialista.hupont.hu

51. Ide írhatod a honlap főcímét, ami legfeljebb 75 karakter lehet!

► Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

agnella.hupont.hu

52. lépcső, csigalépcső, kültéri lépcső, beltéri lépcső, készítés, létragyártás

► Bel - és kültéri lépcső, csigalépcső, padláslépcső, falépcső, fémlépcső gyártás, fa kerítésléc, kerítéselem, táblás fémkerítés, tetőablak, tetőtéri ablak, tetőkibuvó ----Országos kiszállítás! - Rendeljen a gyárból! - www.regosfa.hu

lepcso.hupont.hu

53. Védett Föld

► Föld és Természetvédelem: (Védett és kipusztult állatfajok - Védett növényeink) A Tasmán Tigris - (másnéven) - Az Erszényes Farkas. (Veszélyeztetettségi státusz: besorolás)

vedettfold.hupont.hu

54. Mi a vasra is csomót kötünk! Eredeti kovácsolás, ami egy életre szól.

► Kovácsoltvas kerítések, nyíló-és úszókapuk, kültéri és beltéri korlátok, csillár, kerti bútorok, sütők, kút, hintaágy, postaláda, virágtartók, köztéri bútorok (pad, hulladékgyűjtő, kandeláber, kerékpártároló), és minden, ami vasból van.

eredetikovacsolas.hupont.hu

55. MAGYAR Locsolótömlő, ipari tömlő, öntözés, kert, otthon

► locsolótömlő, kerti tömlő, szivattyútömlő, szívótömlő, tömlővég, tömlőösszekötő, tömlőcsatlakozó, szivattyú, gyorscsatlakozó, 1"-os gyorscsatlakozós rendszer, bilincs, szórófej, takaróponyva, szerelvény, Weekend Master, Master Extra, Master Plus, ATS

locsolotomlo.hupont.hu

56. Lap-FölDI 2 - Online hírek és érdekességek

► Üdvözlöm a Kedves Olvasót! Lap-Föld az online média apró szegmense, ahol Önöket tájékoztatjuk a mindennapokról- hírek, tudósítások, érdekességek, és sok egyéb... fókuszban szűkebb pátriámmal- Tapolcával. Dancs István

lapfoldiketto.hupont.hu

57. ~Csajsziknak~

► Sziasztok! Ez az oldi igazi csajszis oldal! Itt mindent megtudhatsz! Sztárok, szépségtippek vagy csak egy kis szórakozás! Jó nézegetést! A szerki :3 Néhány részt magazinokból lestem el, mert nem volt ötletem :P meg hogy tippeket nézz

csajszik-oldala-love-it.hupont.hu

58. Csak foci

► Az egész foci, semmi más

csakfoci.hupont.hu

59. Lelkünk, tudatunk és testünk egyensúlya

► Visszaadni az erőt a domináns agyfélteke elülső és hátulsó agyterületének összehangolására, hogy tudatos választásra legyünk képesek. Választásra, ami megváltoztatja a múltat, hogy olyanná formálhassuk a jövőt, amilyenné alakítani valóban szeretnénk

lelkiegyensulyunk.hupont.hu

60. Befogad-LAK Erdőkertesi Állatvédő ALAPÍTVÁNY

► HOGYAN MENTHETSZ MEG 100 KUTYÁT,CICÁT 40 PERC ALATT? IVARTALANÍTS! NEM VAGYUNK MENHELY! ELSŐDLEGES CÉLUNK AZ IVARTALANÍTÁS FONTOSSÁGÁNAK NÉPSZERŰSÍTÉSE, A HOZZÁNK KERÜLT GAZDÁTLAN ÁLLATOK REHABILITÁLÁSA, MEGFELELŐ GAZDI MEGTALÁLÁSA!

befogadlak.hupont.hu

61. Szélvédőjavítás, szélvédő javítás Budapest

► Szélvédő javítás Budapest és szélvédő csere 06 70 602 6000, akár 4000 Ft-tól, helyszíni kőfelverődés javítás hétvégén is!

szelvedojavitasa.hupont.hu

62. Minden ami számvitel... A-tól Z-ig

► Számvitel vizsgára készülsz, vagy szeretnéd ismereteidet bővíteni, netán most ismerekedsz a tantárggyal vagy csak egyszerűen kíváncsi vagy? Ha a válasz igen, akkor itt a helyed! Gyere, és számvitelezz Te is!

szamvitelezz.hupont.hu

63. Dr. Estók Bertalanné Olivia honlapja

► Élményeim...

esolivia.hupont.hu

64. Pack-Kolor Kft Élelmiszeripari csomagolóanyagok műanyag dobozok habdobozok,

► Papírtálcák, Szalvéták, Fóliák, Mikrózható dobozok, Műanyag poharak, Evőeszközök, Folpack fóliák, Thermo dobozok, Szatyrok, Pizza dobozok, Kukazsákok, Hidegtálas tálcák, Elviteles műanyag dobozok, Csomagolóanyagok, Büféáru, Habpoharak.

packkolor.hupont.hu

65. Angyali menedék

► Angyali vezetés a megfáradt és beteg lelkeknek

archangelgabriel.hupont.hu

66. Horgolt kiegészítők: sapkák, sálak, kézmelegítők, mandzsetták, ékszerek

► A horgolt kiegészítők öltöztetnek, egyedivé tesznek. Kalapok, sapkák, sálak, kesztyűk és ékszerek!

horgol.hupont.hu

67. Órajavítás és Ajándékbolt Solt

► EGYEDI FÉNYKÉPES ÓRÁK KÉSZÍTÉSE! Ha SOLTON jár, nézzen be hozzám! Amíg az órája jó kezekben van, szétnézhet az üzletemben. Ha valami ajándékfélére szüksége van, nálam megtalálhatja! Minőségi munka, udvarias kiszolgálás, diszkrét árak!

orajavitas-solt.hupont.hu

68. RESTIBÜFÉ

► VECSÉS Bajcsy Zs.u.1. alatt működő büfénkben várjuk szeretettel kedves vendégeinket, ahol válogathatnak 12 féle hamburger, lángos, szendvics, különböző sültek és csak itt kapható házi specialitások közül.Házhozszállítás 2000Ft felett!

restibufevecsesen.hupont.hu

69. Gyógyító Forrás

► ENERGIA GYÓGYÁSZAT - HANGTERÁPIA

gyogyitoforras.hupont.hu

70. "Aranykezek "az élet minden területén Lenkey Mária honlapja

► -- Az akadályokat akkor látod, ha leveszed a tekinteted a célról........... Ha igazi MAGYAR NÉPZENÉRE VÁGYSZ, MINDEN ALKALOMRA ITT MEGTALÁLOD...

aranykezek.hupont.hu

71. Csigabi Lakástextil Méteráru kirakat

► Igényes lakástextil méteráru. Minőségi termékek, olcsó árak. Gyors csomagküldés Budapest- és országszerte, személyes átvétel Dányban.

textilpont.hupont.hu

72. Vertikális és Horizontális szélturbinák Katalógusa. 2008 - 2018

► Vertikális és Horizontális szélturbinák szines Katalógusa a nagyvilágból. >>> Redaktion: Peter Borsanyi Techniker >>> Savonius-Balaton HUNGARY 2008 - 2018

savonius-balaton.hupont.hu

73. Egyedi konyhabútor készítés Budapesten +36 70 243 9439

► Asztalos mester vállal egyedi konyhabútor készítést Budapesten és környékén +36 70 243 9439. Modern konyhabútor olcsón, elemes konyhaszekrény akció.

egyedikonyhabutorkeszites.hupont.hu

74. Három szóban el tudom mondani, mit tanultam az életről: mindig megy tovább.

► "A világ minden szépségéért sem akarnám elcserélni az egyéniségemet, még akkor sem, ha nincs benne semmi különös. Én én magam vagyok, és ez több annál, amit néhányan elmondhatnak magukról."

mindigvantovabb.hupont.hu

75. OPEL alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► Gyári-, utángyártott Opel alkatrészek Miskolcon! Opel AGILA, ANTARA, ASTRA, CORSA, COMBO, FRONTERA, INSIGNIA, MERIVA, MOVANO, OMEGA, SIGNUM, TIGRA, VECTRA, VIVARO, ZAFIRA alkatrészek elérhető áron! Opel alkatrészek A-Z-ig!

opelhez-alkatreszek.hupont.hu

 
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 3
Tegnapi: 3
Heti: 3
Havi: 23
Össz.: 1 668

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Versek-3. oldal. Versek od
versbokraim.hupont.hu - © 2008 - 2018 - versbokraim.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen weboldal szerkesztő mindig ingyenes. A weboldal itt: Ingyen weboldal

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »